KAWAI KG5D, 6'9"
KeyArts Houston - JapanPianosUSA
281-488-2055 -
KeyArts@att.net